Article Details

Báo mức loại rung Kansai Automation - Tin tức HPC

Posted By Haophuongcorp 132 days ago on Technology

https://haophuong.net -

Cảm biến báo mức loại rung hoạt động khá đơn giản, khi không chạm vào nguyên vật liệu thì cảm biến rung, khi cảm biến chạm vào nguyên nhiên liệu


  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here