Article Details

Tìm hiểu về ý tưởng đổi tên Sài Gòn thành Thành phố mang tên Bác

Posted By kimkhisaigon 94 days ago on Stories

https://mvatoi.com.vn -

Ngày 12/5/1975, tạp chí Time dành gần như toàn bộ số báo hôm đó để nói về sự kiện quan trọng nhất thế giới bấy giờ: chiến tranh Việt Nam đã kết thúc. Toàn bộ tấm bản đồ màu đỏ, chỉ có một ngôi sao vàng ở vị trí của Sài Gòn với chú thích Ho Chi Minh City.


  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here