Article Details

Nạp âm và hôn nhân

Posted By kimkhisaigon 91 days ago on Stories

https://mvatoi.com.vn -

Xem hôn nhân dựa vào nạp âm căn cứ vào nạp âm năm sinh của nam nữ làm chuẩn, tiến hành xem tổ hợp của nó. Nguyên tắc là: Nạp âm nam nữ tương sinh là tổ hợp đẹp.


  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here