Article Details

Không phải là Napoléon hay Zhukov của Việt Nam mà ông là Tướng Giáp của Việt Nam

Posted By kimkhisaigon 90 days ago on Stories

https://mvatoi.com.vn -

Tướng Giáp là người như thế nào? Có phải là như Napoléon Bonaparte hay không? Người Pháp tự hào về Napoléon Bonaparte, người Nga tự hào về Zhukov thì người Việt hoàn toàn tự hào về tướng Giáp.


  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here