Article Details

Cynane - Nữ tướng số 1 xứ Macedonia

Posted By khamphalichsu 12 days ago on Stories

https://khamphalichsu.com -

Cynane (357 đến 323 TCN) là chị em cùng cha khác mẹ với Alexander Đại đế, và con gái của vua Philip II đế chế Macedonia với vợ bé Audata, một công chúa xứ Illyrian.


  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here