Article Details

Tại sao kim cương lại cứng nhất?

Posted By kimcuongtunhie 41 days ago on Shopping

https://www.clmdo.com -

Đã bao giờ bạn thắc mắc tại sao kim cương lại cứng nhất chưa? Nếu là vật liệu cứng nhất thì tại sao kim cương lại có thể được cắt gọt thành nhiều hình


  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here