Article Details

Giác cắt kim cương Radiant là gì?

Posted By kimcuongtunhie 196 days ago on Shopping

https://www.clmdo.com -

giác cắt kim cương Radiant có một tên gọi khác là Square, hoặc Rectagular. Theo đó, cấu trúc của giác cắt có hình chữ nhật, với 4 góc được bo tròn.


  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here