Article Details

1 carat kim cương bằng bao nhiêu ly, bao nhiêu gam?

Posted By kimcuongtunhie 182 days ago on Shopping

https://jemmia.vn -

1 carat kim cương bằng bao nhiêu ly, giữa hai đơn vị đo Carat và ly có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau, một viên kim cương 1,00ct sẽ tương ứng với 6,5 ly.


  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here