Article Details

Tiền Ấn Độ là gì? 1 rupees bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Posted By tuyennguyen 93 days ago on News

https://muahangdambao.com -

Ấn Độ đang sử dụng đơn vị tiền tệ chính thức là đồng Rupee. Hiện đồng Rupee - tiền Ấn Độ được lưu thông ở 5 nước: Cộng hòa Maurice, Nepal, Pakistan, Seychelles, Sri Lanka.


  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here