Article Details

Sự khác biệt giữa CRM và ERP - Phần mềm CRMOnline

Posted By longphatcrm 106 days ago on News

https://crmonline.vn -

khác nhau giữa CRM và ERP. CRM và ERP là hai từ viết tắt về công nghệ quan trọng mà doanh nghiệp cần biết. Cả hai đều là các giải pháp phần mềm KD


  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here