Article Details

Mâm lễ cúng ông Công ông Táo gồm những gì, ngày giờ nào đẹp?

Posted By maynenkhinet 89 days ago on News

https://baoduongmaynenkhi.net -

Cúng ông công ông táo ngày nào, giờ nào là tốt nhất? Chuẩn bị lễ vật, mâm cúng ông Công ông Táo để đưa ông Táo về trời gồm những gì, thủ tục như thế nào?


  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here