Article Details

Làm thế nào để giữ chân khách hàng sau bán hàng

Posted By longphatcrm 134 days ago on News

https://crmonline.vn -

Làm thế nào để giữ chân khách hàng sau bán.1. Liên lạc, theo dõi khách hàng. 2. chủ động tiếp cận khách hàng. 3.Chính sách ưu đãi cho khách hàng trung thành


  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here