Article Details

CRM và tự động hóa tiếp thị: Sự khác biệt là gì, Bạn cần cái nào?

Posted By longphatcrm 190 days ago on News

https://crmonline.vn -

CRM & Automation Marketing. Cả hai hệ thống tự động hóa tiếp thị và CRM đều xử lý: Khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ và công ty


  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here