Article Details

Bị chê trông phèn trên facebook nghĩa là gì?

Posted By tuyennguyen 44 days ago on News

https://muahangdambao.com -

Từ lóng phèn có nghĩa là gì? Cách sử dụng từ phèn thế nào thì đúng cách?


  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here