New

Danfoss đang kinh doanh những dòng sản phẩm nào? - Tin tức HPC

Posted By Haophuongcorp 4 hours ago

https://haophuong.net -

Danfoss là một tập đoàn kinh doanh nhiều mảng thiết bị công nghiệp. Bài viết này sẽ đề cập đến những dòng sản phẩm chính mà thương hiệu này đang kinh doanh. 


Nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới - Tin tức HPC

Posted By Haophuongcorp 4 hours ago

https://haophuong.net -

Nhà máy điện hạt nhân nổi (FNPP) trên tàu Akademik Lomonosov đầu tiên của Moscow và trên thế giới, đã khánh thành vào ngày 19/5 tại cảng biển


PhD in Computer Science

Posted By opju 4 hours ago

http://www.opju.ac.in -

[email protected] is not a mere degree rather a path of unique contribution towards the academics and serving the greater cause of society. The ground to award Ph.D. degree shall be in recognition of high academic achievements, independent research, and application of knowledge. The academic program leading to the Ph.D. in Computer Science degree is holistic, interdisciplinary and multidirectional.Address: Punjipathra, Raigarh, (C.G.), PIN: 496109

For Admission +91 7762304000