Article Details

THUỐC TRỊ NHIỄM KHUẨN AUGMENTIN - BỘT PHA HỖN DỊCH TRẺ EM

Posted By nhathuocuytin 168 days ago on Marketing

https://thuocuytin.com.vn - THUỐC TRỊ NHIỄM KHUẨN AUGMENTIN - BỘT PHA HỖN DỊCH TRẺ EM
Sản phẩm thuốc Augmentin dạng điều chế bột pha dung dịch phù hợp cho trẻ em được chỉ định để điều trị các chứng bệnh viêm nhiễm khuẩn.
Thuốc được sản xuất bởi công ty dược Glaxo Wellcome Production Pháp
#AUGMENTIN
#nhiemkhuan
#thuocuytin

https://thuocuytin.com.vn/thuoc-tri-nhiem-khuan-augmentin-bot-pha-hon-dich
  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here