Published News Marketing

Lên đồ Irelia dtcl mùa 4 chuẩn nhất [2020] - Blog Trần Văn Thông

Posted By zathong 7 days ago on Marketing

https://tranvanthong.com - Đồ chuẩn cho Irelia mùa 4 nên lên là: Vuốt Rồng, Giáp Thiên Thần, Bàn Tay Công Lý hoặc Thú Tượng Thạch Giáp, Dây Chuyền Chuộc Tội

Lên đồ Wukong dtcl mùa 4 chuẩn nhất [2020] - Blog Trần Văn Thông

Posted By zathong 7 days ago on Marketing

https://tranvanthong.com - Đồ chuẩn cho Wukong mùa 4 nên lên là: Lưỡi Kiếm Tử thần, Cuồng Đao Guinsoo, Đại Bác Liên Thánh,... các trang bị gia tăng sát thương