Article Details

Bài 12 : Chỉ báo CCI - Commodity Channel Index indicators

Posted By tradingbooksho 577 days ago on Forex

https://forum.traders.vn - Là chỉ số giao động được sáng lập bởi ông Donald Lambert. Nó giao động giữa 2 vùng quá mua (overbought) và quá bán (oversold). Điều kiện làm việc tốt nhất...
  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

1 Comments

Submit a Comment

Log in to comment or register here