Article Details

Nếu một tờ giấy được gấp làm đôi 45 lần, nó có thể chạm tới Mặt Trăng

Posted By kimkhisaigon 41 days ago on Entertainment

https://mvatoi.com.vn -

Thực tế không ai có thể gấp đôi tờ giấy tới 45 lần. Nhưng nếu điều này xảy ra thì nó có thể chạm tới Mặt Trăng cho dù khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng lớn hơn một tờ giấy?!


  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here