Article Details

THU THẬP THÔNG TIN khách hàng như thế nào và khi nào ? - OnlineCRM

Posted By trananhcrm 264 days ago on Customers

https://onlinecrm.vn -

CRM là hệ thống quản lý dịch vụ khách hàng, nhưng CRM chỉ có thể hoạt động hiệu quả nếu doanh nghiệp thu thập được những thông tin dữ liệu khách hàng đầy đủ và hợp lý nhất. Chúng ta lấy thông tin khách hàng lúc nào là tốt nhất?


  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here