Article Details

co bat buoc trang bi cau liem bo cao chua chay khong

Posted By songthaitung 126 days ago on Company

https://www.thietbiphongchay.org -

Câu liêm chữa cháy và bồ cào chữa cháy là 2 thiết bị PCCC thô sơ, vậy có yêu cầu bắt buộc trang bị không? chi tiết theo thông tư 56/2014/TT-BCA


  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here