Article Details

Rùa Tải Con Lăn Công Nghiệp 6 Tấn (adjustable steeable skates)

Posted By xenanghungviet 455 days ago on Business

https://xenanghungviet.com -

Rùa tải công nghiệp giúp di chuyển các kiện hàng, máy móc thiết bị hạng nặng không có gầm, không thể sử dụng xe nâng tay, xe nâng điện để nâng hạ. Adjustable steeable skates với bánh xe 80x70mm có sẵn tại Hưng Việt.


  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here