Article Details

Relay bảo vệ là gì? Nguyên lý hoạt động của nó - Tin tức HPC

Posted By Haophuongcorp 324 days ago on Business

https://haophuong.net -

Relay bảo vệ là một thiết bị để gửi tín hiệu cắt máy cắt khi phát hiện một sự cố điện nào đó. Vậy relay bảo vệ là gì? Nguyên lý hoạt động của nó


  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here