Article Details

Nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới - Tin tức HPC

Posted By Haophuongcorp 126 days ago on Business

https://haophuong.net -

Nhà máy điện hạt nhân nổi (FNPP) trên tàu Akademik Lomonosov đầu tiên của Moscow và trên thế giới, đã khánh thành vào ngày 19/5 tại cảng biển


  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here