Article Details

Hoàn thành nhà kho mới, kế hoạch chuyển hàng về kho mới Hạo Phương

Posted By Haophuongcorp 386 days ago on Business

https://haophuong.net -

Ngày 5/4/2019 vừa qua, kho mới Hạo Phương đã hoàn thành. Tất cả các sản phẩm đã được sắp xếp gọn gàng theo từng khu vực, sẵn sàng phục vụ quý khách


  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here