Article Details

Vẻ ngoài thật sự của Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni

Posted By khamphalichsu 3 days ago on Articles

https://khamphalichsu.com -

Sự thật Đức Phật là nhân vật có thật, người trần mắt thịt giống như chúng ta chứ không phải một thần thánh cao siêu tỏa hào quang rực rỡ như một số hiểu lầm.


  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here